Korskirkeorgelets venner - en introduksjon

I hele sin karriere bygde den tyske orgelbyggeren Albert Hollenbach bare tre orgler med tre manualer. To av disse ble levert til Bergen (Domkirken og Korskirken), det tredje til en kirke i Neu-Ruppin i Tyskland. Av disse tre finnes bare Korskirkeorgelet fremdeles.

Høsten 1892 fikk Korskirken i Bergen nytt orgel. Det hadde 38 stemmer og var bygd av Albert Hollenbach (1850-1904). Han hadde verksted i Neu-Ruppin i Brandenburg, nordvest for Berlin. Hollenbach hadde arbeidet hos Lütkemüller, Ladegast og Walcker før han etablerte eget verksted sommeren 1877. Han bygde ca. 120 orgler, hvorav ca. 25 i Norge.

Korskirkeorgelets venner ble stiftet 13. januar 2005. Foreningens formål er å ivareta interesser knyttet til Hollenbachorgelet i Korskirken i Bergen, dets historie, særpreg og bruk. Dette gjøres gjennom:

  • å arbeide for regelmessig bruk av instrumentet, herunder konserter
  • å arbeide for at orgelet blir skikkelig ivaretatt, slik at det til enhver tid framtrer som et fullverdig musikkinstrument
  • å arbeide for informasjon om instrumentet, dets historie og egenart
  • å knytte nasjonale og internasjonale kontakter relatert til instrumentet og orgelbygger Albert Hollenbach