Dagens disposisjon

  I. manual (hovedverk)       II. manual  
1. Principal 16'   12. Principal 8'
2. Principal 8'   13. Flöte 8'
3. Viola di Gamba 8'   14. Salicional 8'
4. Gedackt 8'   15. Lieblich Gedackt 8'
5. Flauto Amabile 8'   16. Spitzflöte 4'
6. Quinte 5 1/3'   17. Quinte 2 2/3'
7. Octave 4'   18. Waldflöte 2'
8. Rohrflöte 4'   19. Terz 1 3/5'
9. Octave 2'   20. Mixtur III-V
10. Kornett III-IV   21. Klarinette 8'
11. Trompet 8'     Tremulant  
  III. manual (svellverk)       Pedal  
22. Bordun 16'   31. Principalbass 16'
23. Geigenprincipal 8'   32. Violinbass 16'
24. Lieblich Gedackt 8'   33. Subbass 16'
25. Aeoline 8'   34. Sanftbass 16'
26. Voix Celeste 8'   35. Quintbass 10 2/3'
27. Fugara 4'   36. Octavbass 8'
28. Traversflöte 4'   37. Violincello 8'
29. Mixtur IV   38. Gedacktbass 8'
30. Horn-oboe 8'   39. Choralbass 4'
  Tremulant     40. Posaune 16'
        41. Trompete 8'

Orgelet har taskelader, vanlige kopler, en rekke super- og sub-oktavkopler, generalcrescendo, tre frie kombinasjoner, to separate pedalkombinasjoner og en del inn- og utkoblingsknapper.

Anmerkninger:
  • 15. Lieblich Gedackt 8': Tidligere 16'
  • 19. Terz 1 3/5': Tidligere Dolce 4'
  • 34. Sanftbass 16': Transmisjon fra 3. manual